SITP
SCHRACK SECONET
Przejrzysta Firma
Gazela Biznesu 2007
Gazela Biznesu 2006
Obis
tel./fax: 071 343 16 76
071 340 01 25
071 341 98 54
GSM. 660 72 74 38
e-mail: obis@obis.com.pl
OBIS Cichocki Ślązak sp. j.
52-016 Wrocław
ul. Rybnicka 64
NIP 897-001-96-07
KRS nr 0000010330
REGON 930137911
Kapitał Zakł.: 1.093.000,00
Aktualności        Firma        Serwis        Oferta        Gwarancja        Referencje        Praca        Kontakt


Aktualnie realizujemy  • Przebudowa Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapi oraz rozbudowa i modernizacja Szpitala Oddziału Ratunkowego- Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus w Warszawie- wykonanie instalacji elektrycznej oraz teletechnicznej

  • Wykonanie instalacji oświetlenia terenu oraz linii zasilającej obiekty na inwestycję "Modernizacja Wrocławskiego Węzła w zakresie obiektów ochrony przed powodzią"

  • Budowa Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin w EC Wrocław- wykonanie instalacji teletechnicznej oraz systemu sygnalizacji pożarowej

  • Modernizacja systemu sygnalizacji pożaru (SSP) w EC Czechnica

  • Zabudowa instalacji ostrzegawczej detekcji gazów niebezpiecznych w laboratorium IMOS) EC Wrocław

  • Budowa budynku Dolnośląskiego Parku Innowacji i Nauki S.A.-etap 2- we Wrocławiu - wykonanie instalcji elektrycznej oraz teletechnicznej

  • Budowa budynku ratusza- Gmina Konstancin Jeziorna - wykonanie instalacji elektrycznej oraz teletechnicznej

  • "Budowa nowego kotła fluidalnego" w Oświęcimiu- wykonanie instalacji sygnalizacji pożarowej

  • Budowa budynku administracyjnego Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-System S.A. Oddział we Wrocławiu - wykonanie instalcji elektrycznej oraz teletechnicznej