REFERENCJE

Wykonaliśmy instalacje w następujących obiektach:

 • Bank CREDITANSTALT we Wrocławiu
 • Bank Kredytowy S.A. we Wrocławiu
 • Bank PeKaO S.A we Wrocławiu
  ul. Malarska
  – ul. Oławska
 • Bank PeKaO S.A. we Wrocławiu oddział Kłodzko
 • Bank PeKaO S.A. w Świdnicy
 • Bank PeKaO S.A. w Jeleniej Górze
 • Bank PeKaO S.A. w Dzierżoniowie
 • Bank PeKaO S.A. w Wałbrzychu
 • Bank PKO BP S.A. we Wrocławiu – wszystkie Oddziały
 • Bank PKO BP S.A. w Oleśnicy
 • Bank PKO BP S.A. w Głogowie
 • Bank PKO BP S.A. Lubin
 • Bank PKO BP S.A. w Wałbrzychu
 • Bank PKO BP Jelenia Góra
 • Bank PKO BP Polanica Zdrój
 • Bank RAIFFEISEN we Wrocławiu
 • Bank Zachodni oddział Ziębice
 • Bank Zachodni w Wałbrzych
 • Galeria Handlowa Cuprum w Lubinie – wszystkie instalacje teletechniczne
 • CARREFOUR – instalacja tryskaczowa, wsp. z firmą SUPO-CERBER
 • Centrum Hurtu Rolnego we Wrocławiu – biuro
 • HIT – HIPERMARKET we Wrocławiu ul. Długa
 • HIT II w Warszawie
 • HIT w Gorzowie Wlkp.
 • HIT w Krakowie
 • IKEA Bielany Wrocławskie
 • IKEA III – GALERIA – Bielany Wrocławskie
 • Salony Meblowe ADAM’S we Wrocławiu
 • Salon Samochodowy RENAULT w Długołęce
 • Salon Samochodowy TOYOTA w Długołęce
 • STINNES- instalacja tryskaczowa, wsp. z firmą SUPO-CERBER
 • Hotel „BUKOWY DWOREK” k/Zielonej Góry
 • Hotel GEM (AZS) Wrocław
 • Hotel Orbis S.A. w Jeleniej Górze
 • Hotel PRIMA Wrocław (sieć BEST WESTERN)
 • Hotel „NOVOTEL” we Wrocławiu
 • Radisson SAS Hotel Wrocław
 • Hotel Diament we Wrocławiu przy ulicy Muchoborskiej – zaprojektowanie i wykonanie instalacji SAP i DSO
 • Wratislavia Center we Wrocławiu
 • Dom studencki Słowianka i Parawanowiec – wykonanie instalacji CCTV (198 kamer)
 • Dom wypoczynkowy w Nowej Rudzie przy ul. Kłodzkiej 18 – dostawa i montaż systemu sygnalizacji pożarowej i oddymiania
 • Wykonanie projektu SSP dla Ośrodka szkoleniowo – wypoczynkowego „REGLE” w Międzylesiu
 • Budowa Nowego Szpitala Wojewódzkiego we Wrocławiu
 • Wykonanie instalacji sterowania oddymianiem w budynku A1 w Centrum Kliniczno-Dydaktycznym Akademii Medycznej w Łodzi
 • Budowa szpitalnego bloku operacyjnego wraz z działem przyjęć, podjazdem dla karetek – Szpital w Dzierżoniowie
 • Budowa pawilonu pediatrycznego Szpitala im. Gromkowskiego przy ul. Koszarowej we Wrocławiu
 • Modernizacja systemu zasilania Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
 • Wykonanie instalacji systemu przyzywowego w Oddziale Chirurgii Dziecięcej i Urologii Szpitala Wojewódzkiego w Jeleniej Górze
 • Szpital miejski w Środzie Wielkopolskiej – system sygnalizacji pożarowej
 • Wykonanie instalacji elektrycznych i słaboprądowych a także oświetlenia zewnętrznego dla inwestycji pt. „Dokończenie budowy bloku operacyjnego – Pawilonu J wraz z zagospodarowaniem terenu – budowy Szpitala Miejskiego w Raciborzu”
 • Wielkopolskie Centrum Onkologii – Poznań – instalacje elektryczne pełny zakres
 • Centrum Kliniczne Akademii Medycznej we Wrocławiu – wykonanie systemu komunikacyjnego, w zakresie kontroli sieci IT – firmy BENDER
 • NOWA AKADEMIA MEDYCZNA we Wrocławiu
 • „AGAMED” – Klinika Prywatna w Łodzi
 • Dom Pomocy Społecznej w Ziębicach
 • Hotel Stanów Lekkich Specjalistycznego Centrum Medycznego w Polanicy Zdroju
 • Państwowy Szpital Kliniczny Nr 1 im. Przemienienia Pańskiego w Poznaniu
 • Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach
 • Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrołęce
 • Specjalistyczne Centrum Medyczne w Polanicy Zdroju
 • Szpital Rejonowy w Strzelcach Opolskich
 • Szpital Wojewódzki nr 2 w Rzeszowie, Oddział Kardiochirurgii
 • Wykonanie projektów wraz z robotami budowlano-instalacyjnymi SSP oraz oddymiania klatki schodowej
  w budynku SPSK Nr 1 we Wrocławiu
 • Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie- wykonanie instalacji elektrycznej i teletechnicznej
 • Przebudowa Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz rozbudowa i modernizacja Szpitala Oddziału Ratunkowego- Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus w Warszawie- wykonanie instalacji elektrycznej oraz teletechnicznej.
 • Budowa instalacji oświetlenia budynku ZPMW i systemu monitoringu wizyjnego w KW S.A. Oddział KWK „Knurów-Szczygłowice” – Wykonanie instalacji oświetlenia dla Kompani Węglowej S.A.
 • Elektrociepłownia Opole – system monitoringu CCTV
 • Fabryka farb i lakierów w Niepruszewie koło Poznania – instalacje teletechniczne i elektrotechniczne
 • Baza Magazynowo-Biurowa „PLUS” – Nowa Wieś Kącka
 • CARGILL MILLING Bielany Wrocławskie
 • Centrum Konferencyjne Kogeneracji S.A. we Wrocławiu
 • CRR K.R.U.S. w Szklarskiej Porębie + instalacje tryskaczowe
 • Dräxlmaier w Jeleniej Górze – rozbudowa instalacji SAP w fabryce
 • Elektrociepłownia SIECHNICE k/Wrocławia
 • Elektrociepłownia we Wrocławiu
 • Fabryka Coca – Coli w Środzie Śląskiej
 • Fabryka czekolady ALPEN GOLD k/ Poznania
 • Fabryka tektury w Pruszczu Gdańskim
 • GALENA we Wrocławiu
 • GKN Automotive – Oleśnica – Nowa hala
 • PACLAN POLSKA w Kątach Wrocławskich
 • Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne „JELFA” S.A. w Jeleniej Górze
 • Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej HASCO-LEK we Wrocławiu
 • Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej HASCO-LEK we Wrocławiu -biuro
 • SBT POLSKA w Legnicy
 • SCA Hygiene – Oława
 • Spółdzielnia Pracy „Gal – Skór” w Krakowie
 • TECHNOPOL Dzierżoniów
 • Zakłady Energetyczne we Wrocławiu
 • Wykonanie instalacji oświetlenia terenu oraz linii zasilającej obiekty na inwestycję „Modernizacja Wrocławskiego Węzła w zakresie obiektów ochrony przed powodzią”.
 • Budowa Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin w EC Wrocław- wykonanie instalacji teletechnicznej oraz systemu sygnalizacji pożarowej.
 • Modernizacja systemu sygnalizacji pożaru (SSP) w EC Czechnica
 • Zabudowa instalacji ostrzegawczej detekcji gazów niebezpiecznych w laboratorium IMOS) EC Wrocław
 • Budowa budynku Dolnośląskiego Parku Innowacji i Nauki S.A.-etap 2- we Wrocławiu – wykonanie instalacji elektrycznej oraz teletechnicznej
 • Budowa budynku ratusza- Gmina Konstancin Jeziorna – wykonanie instalacji elektrycznej oraz teletechnicznej
 • „Budowa nowego kotła fluidalnego” w Oświęcimiu- wykonanie instalacji sygnalizacji pożarowej
 • Budowa budynku administracyjnego Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-System S.A. Oddział we Wrocławiu – wykonanie instalacji elektrycznej oraz teletechnicznej
 • Budowa Dolnośląskiego Centrum Materiałów i Biomateriałów Wrocławskiego Centrum Badań EiT+ we Wrocławiu
 • Budowa zespołu budynków stołówki i parkingu wielopoziomowego otwartego dla studentów i pracowników Politechniki Wrocławskiej o nazwie „Strefa Kultury Studenckiej i Parking Wielopoziomowy” we Wrocławiu
 • Rozbudowa Akademii Muzycznej we Wrocławiu
 • Budowa budynku magazynowego z częścią socjalną i garażami wraz z niezbędnymi elementami infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu we Wrocławiu
 • Rozbudowa systemu informatycznego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Budowa nowej hali w obiekcie Dräxlmaier Jelenia Góra – instalacja SAP
 • Kompleks mieszkaniowy STELLAR we Wrocławiu – instalacje elektryczne pełny zakres
 • Budowa budynku Centrum Innowacyjnego Biznesu – Park Technologiczny we Wrocław – instalacje elektryczne
 • Obiekty do produkcji filmowej i telewizyjnej ATM – Polsat na Bielanach Wrocławskich – instalacje teletechniczne
 • Wykonanie zasilania i rozbudowa instalacji SAP dla Delikatesów ALMA na Bielanach Wrocławskich.
 • Młodzieżowe Centrum Socjoterapii we Wrocławiu przy ul. Kieleckiej – instalacja SAP
 • Fitness klub dla MOSiR we Wrocławiu ul. Trzebnicka – instalacje teletechniczne
 • Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu – wymiana głównej rozdzielnicy elektrycznej nn i dostawa agregatu prądotwórczego
 • Biurowiec POLTEGOR PROJEKT we Wrocławiu
 • Agencja Własności Rolnej we Wrocławiu
 • Biblioteka Uniwersytecka na Piasku we Wrocławiu
 • Biuro firmy BIPROGEO we Wrocławiu
 • Biurowiec YONA w Warszawie
 • Lodowisko- Hala Orbita- Wrocław ul. Wejherowska MOSiR
 • Piwnica Świdnicka we Wrocławiu
 • Restauracja „Belle Epoque” we Wrocławiu
 • Spółdzielnia Pracy LABOR we Wrocławiu
 • Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych we Wrocławiu (archiwum)
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych O/Dzierżoniów
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych O/Wałbrzych
 • Przedszkole nr 6 we Wrocławiu wykonanie instalacji elektrycznej i teletechnicznej
 • Ośrodek szkoleniowo – wypoczynkowy „REGLE” w Międzylesiu- wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej
 • Dostawa, montaż i uruchomienie szlabanów na terenie Zespołu Hali Stulecia we Wrocławiu
 • Rewaloryzacja i przebudowa budynku „Pawilonu Czterech Kopuł” na cele wystawiennicze Muzeum Narodowego we Wrocławiu
 • Przebudowa Budynku biurowego na terenie Bazy Olejowej we Wrocławiu
 • GKN Driveline w Oleśnicy
 • Hotel GEM (AZS) we Wrocławiu
 • INTER IKEA- Bielany RAWA w Katowicach
 • JELFA w Jeleniej Górze
 • EC KOGENERACJA we Wrocławiu/Siechnicach
 • DSE Dreaxmaier w Jeleniej Górze
 • HOTEL Prima we Wrocław
 • Wratislavia Center we Wrocław
 • HOTEL Radisson we Wrocław
 • Hasco Lek we Wrocław
 • Szpital Polanica Zdrój
 • ATM we Wrocławiu
 • Szpital w Jeleniej Górze
 • Makro – Szczawno Zdrój
 • Makro – Rzgów k/Łodzi
 • Cuprum Arena w Lublinie
 • ZUS cała Polska
 • NIJHOF w Kutnie
 • Bridgestone w Żarowie koło Świdnicy
 • VITA POLYMERS we Wrocławiu
 • Akademia Muzyczna we Wrocławiu
 • DCHR we Wrocławiu
 • SCA w Oławie
 • Galeria handlowa „Brama Pomorza” w Chojnicach
 • HAMPEL w Niepruszewie
 • HOTEL DIAMENT we Wrocławiu
 • EDF Elektrociepłownia – Zielona Góra
BANKI
 • Bank CREDITANSTALT we Wrocławiu
 • Bank Kredytowy S.A. we Wrocławiu
 • Bank PeKaO S.A we Wrocławiu
  ul. Malarska
  – ul. Oławska
 • Bank PeKaO S.A. we Wrocławiu oddział Kłodzko
 • Bank PeKaO S.A. w Świdnicy
 • Bank PeKaO S.A. w Jeleniej Górze
 • Bank PeKaO S.A. w Dzierżoniowie
 • Bank PeKaO S.A. w Wałbrzychu
 • Bank PKO BP S.A. we Wrocławiu – wszystkie Oddziały
 • Bank PKO BP S.A. w Oleśnicy
 • Bank PKO BP S.A. w Głogowie
 • Bank PKO BP S.A. Lubin
 • Bank PKO BP S.A. w Wałbrzychu
 • Bank PKO BP Jelenia Góra
 • Bank PKO BP Polanica Zdrój
 • Bank RAIFFEISEN we Wrocławiu
 • Bank Zachodni oddział Ziębice
 • Bank Zachodni w Wałbrzych
OBIEKTY HANDLOWE
 • Galeria Handlowa Cuprum w Lubinie – wszystkie instalacje teletechniczne
 • CARREFOUR – instalacja tryskaczowa, wsp. z firmą SUPO-CERBER
 • Centrum Hurtu Rolnego we Wrocławiu – biuro
 • HIT – HIPERMARKET we Wrocławiu ul. Długa
 • HIT II w Warszawie
 • HIT w Gorzowie Wlkp.
 • HIT w Krakowie
 • IKEA Bielany Wrocławskie
 • IKEA III – GALERIA – Bielany Wrocławskie
 • Salony Meblowe ADAM’S we Wrocławiu
 • Salon Samochodowy RENAULT w Długołęce
 • Salon Samochodowy TOYOTA w Długołęce
 • STINNES- instalacja tryskaczowa, wsp. z firmą SUPO-CERBER
HOTELE
 • Hotel „BUKOWY DWOREK” k/Zielonej Góry
 • Hotel GEM (AZS) Wrocław
 • Hotel Orbis S.A. w Jeleniej Górze
 • Hotel PRIMA Wrocław (sieć BEST WESTERN)
 • Hotel „NOVOTEL” we Wrocławiu
 • Radisson SAS Hotel Wrocław
 • Hotel Diament we Wrocławiu przy ulicy Muchoborskiej – zaprojektowanie i wykonanie instalacji SAP i DSO
 • Wratislavia Center we Wrocławiu
 • Dom studencki Słowianka i Parawanowiec – wykonanie instalacji CCTV (198 kamer)
 • Dom wypoczynkowy w Nowej Rudzie przy ul. Kłodzkiej 18 – dostawa i montaż systemu sygnalizacji pożarowej i oddymiania
 • Wykonanie projektu SSP dla Ośrodka szkoleniowo – wypoczynkowego „REGLE” w Międzylesiu
OBIEKTY MEDYCZNE
 • Budowa Nowego Szpitala Wojewódzkiego we Wrocławiu
 • Wykonanie instalacji sterowania oddymianiem w budynku A1 w Centrum Kliniczno-Dydaktycznym Akademii Medycznej w Łodzi
 • Budowa szpitalnego bloku operacyjnego wraz z działem przyjęć, podjazdem dla karetek – Szpital w Dzierżoniowie
 • Budowa pawilonu pediatrycznego Szpitala im. Gromkowskiego przy ul. Koszarowej we Wrocławiu
 • Modernizacja systemu zasilania Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
 • Wykonanie instalacji systemu przyzywowego w Oddziale Chirurgii Dziecięcej i Urologii Szpitala Wojewódzkiego w Jeleniej Górze
 • Szpital miejski w Środzie Wielkopolskiej – system sygnalizacji pożarowej
 • Wykonanie instalacji elektrycznych i słaboprądowych a także oświetlenia zewnętrznego dla inwestycji pt. „Dokończenie budowy bloku operacyjnego – Pawilonu J wraz z zagospodarowaniem terenu – budowy Szpitala Miejskiego w Raciborzu”
 • Wielkopolskie Centrum Onkologii – Poznań – instalacje elektryczne pełny zakres
 • Centrum Kliniczne Akademii Medycznej we Wrocławiu – wykonanie systemu komunikacyjnego, w zakresie kontroli sieci IT – firmy BENDER
 • NOWA AKADEMIA MEDYCZNA we Wrocławiu
 • „AGAMED” – Klinika Prywatna w Łodzi
 • Dom Pomocy Społecznej w Ziębicach
 • Hotel Stanów Lekkich Specjalistycznego Centrum Medycznego w Polanicy Zdroju
 • Państwowy Szpital Kliniczny Nr 1 im. Przemienienia Pańskiego w Poznaniu
 • Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach
 • Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrołęce
 • Specjalistyczne Centrum Medyczne w Polanicy Zdroju
 • Szpital Rejonowy w Strzelcach Opolskich
 • Szpital Wojewódzki nr 2 w Rzeszowie, Oddział Kardiochirurgii
 • Wykonanie projektów wraz z robotami budowlano-instalacyjnymi SSP oraz oddymiania klatki schodowej
  w budynku SPSK Nr 1 we Wrocławiu
 • Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie- wykonanie instalacji elektrycznej i teletechnicznej
 • Przebudowa Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz rozbudowa i modernizacja Szpitala Oddziału Ratunkowego- Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus w Warszawie- wykonanie instalacji elektrycznej oraz teletechnicznej.
FABRYKI, PRZEDSIĘBIORSTWA
 • Budowa instalacji oświetlenia budynku ZPMW i systemu monitoringu wizyjnego w KW S.A. Oddział KWK „Knurów-Szczygłowice” – Wykonanie instalacji oświetlenia dla Kompani Węglowej S.A.
 • Elektrociepłownia Opole – system monitoringu CCTV
 • Fabryka farb i lakierów w Niepruszewie koło Poznania – instalacje teletechniczne i elektrotechniczne
 • Baza Magazynowo-Biurowa „PLUS” – Nowa Wieś Kącka
 • CARGILL MILLING Bielany Wrocławskie
 • Centrum Konferencyjne Kogeneracji S.A. we Wrocławiu
 • CRR K.R.U.S. w Szklarskiej Porębie + instalacje tryskaczowe
 • Dräxlmaier w Jeleniej Górze – rozbudowa instalacji SAP w fabryce
 • Elektrociepłownia SIECHNICE k/Wrocławia
 • Elektrociepłownia we Wrocławiu
 • Fabryka Coca – Coli w Środzie Śląskiej
 • Fabryka czekolady ALPEN GOLD k/ Poznania
 • Fabryka tektury w Pruszczu Gdańskim
 • GALENA we Wrocławiu
 • GKN Automotive – Oleśnica – Nowa hala
 • PACLAN POLSKA w Kątach Wrocławskich
 • Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne „JELFA” S.A. w Jeleniej Górze
 • Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej HASCO-LEK we Wrocławiu
 • Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej HASCO-LEK we Wrocławiu -biuro
 • SBT POLSKA w Legnicy
 • SCA Hygiene – Oława
 • Spółdzielnia Pracy „Gal – Skór” w Krakowie
 • TECHNOPOL Dzierżoniów
 • Zakłady Energetyczne we Wrocławiu
 • Wykonanie instalacji oświetlenia terenu oraz linii zasilającej obiekty na inwestycję „Modernizacja Wrocławskiego Węzła w zakresie obiektów ochrony przed powodzią”.
 • Budowa Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin w EC Wrocław- wykonanie instalacji teletechnicznej oraz systemu sygnalizacji pożarowej.
 • Modernizacja systemu sygnalizacji pożaru (SSP) w EC Czechnica
 • Zabudowa instalacji ostrzegawczej detekcji gazów niebezpiecznych w laboratorium IMOS) EC Wrocław
 • Budowa budynku Dolnośląskiego Parku Innowacji i Nauki S.A.-etap 2- we Wrocławiu – wykonanie instalacji elektrycznej oraz teletechnicznej
 • Budowa budynku ratusza- Gmina Konstancin Jeziorna – wykonanie instalacji elektrycznej oraz teletechnicznej
 • „Budowa nowego kotła fluidalnego” w Oświęcimiu- wykonanie instalacji sygnalizacji pożarowej
 • Budowa budynku administracyjnego Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-System S.A. Oddział we Wrocławiu – wykonanie instalacji elektrycznej oraz teletechnicznej
INNE
 • Budowa Dolnośląskiego Centrum Materiałów i Biomateriałów Wrocławskiego Centrum Badań EiT+ we Wrocławiu
 • Budowa zespołu budynków stołówki i parkingu wielopoziomowego otwartego dla studentów i pracowników Politechniki Wrocławskiej o nazwie „Strefa Kultury Studenckiej i Parking Wielopoziomowy” we Wrocławiu
 • Rozbudowa Akademii Muzycznej we Wrocławiu
 • Budowa budynku magazynowego z częścią socjalną i garażami wraz z niezbędnymi elementami infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu we Wrocławiu
 • Rozbudowa systemu informatycznego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Budowa nowej hali w obiekcie Dräxlmaier Jelenia Góra – instalacja SAP
 • Kompleks mieszkaniowy STELLAR we Wrocławiu – instalacje elektryczne pełny zakres
 • Budowa budynku Centrum Innowacyjnego Biznesu – Park Technologiczny we Wrocław – instalacje elektryczne
 • Obiekty do produkcji filmowej i telewizyjnej ATM – Polsat na Bielanach Wrocławskich – instalacje teletechniczne
 • Wykonanie zasilania i rozbudowa instalacji SAP dla Delikatesów ALMA na Bielanach Wrocławskich.
 • Młodzieżowe Centrum Socjoterapii we Wrocławiu przy ul. Kieleckiej – instalacja SAP
 • Fitness klub dla MOSiR we Wrocławiu ul. Trzebnicka – instalacje teletechniczne
 • Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu – wymiana głównej rozdzielnicy elektrycznej nn i dostawa agregatu prądotwórczego
 • Biurowiec POLTEGOR PROJEKT we Wrocławiu
 • Agencja Własności Rolnej we Wrocławiu
 • Biblioteka Uniwersytecka na Piasku we Wrocławiu
 • Biuro firmy BIPROGEO we Wrocławiu
 • Biurowiec YONA w Warszawie
 • Lodowisko- Hala Orbita- Wrocław ul. Wejherowska MOSiR
 • Piwnica Świdnicka we Wrocławiu
 • Restauracja „Belle Epoque” we Wrocławiu
 • Spółdzielnia Pracy LABOR we Wrocławiu
 • Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych we Wrocławiu (archiwum)
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych O/Dzierżoniów
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych O/Wałbrzych
 • Przedszkole nr 6 we Wrocławiu wykonanie instalacji elektrycznej i teletechnicznej
 • Ośrodek szkoleniowo – wypoczynkowy „REGLE” w Międzylesiu- wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej
 • Dostawa, montaż i uruchomienie szlabanów na terenie Zespołu Hali Stulecia we Wrocławiu
 • Rewaloryzacja i przebudowa budynku „Pawilonu Czterech Kopuł” na cele wystawiennicze Muzeum Narodowego we Wrocławiu
 • Przebudowa Budynku biurowego na terenie Bazy Olejowej we Wrocławiu
OBSŁUGA SERWISOWA
 • GKN Driveline w Oleśnicy
 • Hotel GEM (AZS) we Wrocławiu
 • INTER IKEA- Bielany RAWA w Katowicach
 • JELFA w Jeleniej Górze
 • EC KOGENERACJA we Wrocławiu/Siechnicach
 • DSE Dreaxmaier w Jeleniej Górze
 • HOTEL Prima we Wrocław
 • Wratislavia Center we Wrocław
 • HOTEL Radisson we Wrocław
 • Hasco Lek we Wrocław
 • Szpital Polanica Zdrój
 • ATM we Wrocławiu
 • Szpital w Jeleniej Górze
 • Makro – Szczawno Zdrój
 • Makro – Rzgów k/Łodzi
 • Cuprum Arena w Lublinie
 • ZUS cała Polska
 • NIJHOF w Kutnie
 • Bridgestone w Żarowie koło Świdnicy
 • VITA POLYMERS we Wrocławiu
 • Akademia Muzyczna we Wrocławiu
 • DCHR we Wrocławiu
 • SCA w Oławie
 • Galeria handlowa „Brama Pomorza” w Chojnicach
 • HAMPEL w Niepruszewie
 • HOTEL DIAMENT we Wrocławiu
 • EDF Elektrociepłownia – Zielona Góra