REFERENCJE

Wykonaliśmy instalacje w następujących obiektach:

  • Bank CREDITANSTALT we Wrocławiu
  • Bank Kredytowy S.A. we Wrocławiu
  • Bank PeKaO S.A we Wrocławiu
    ul. Malarska
    – ul. Oławska
  • Bank PeKaO S.A. we Wrocławiu oddział Kłodzko
  • Bank PeKaO S.A. w Świdnicy
  • Bank PeKaO S.A. w Jeleniej Górze
  • Bank PeKaO S.A. w Dzierżoniowie
  • Bank PeKaO S.A. w Wałbrzychu
  • Bank PKO BP S.A. we Wrocławiu – wszystkie Oddziały
  • Bank PKO BP S.A. w Oleśnicy
  • Bank PKO BP S.A. w Głogowie
  • Bank PKO BP S.A. Lubin
  • Bank PKO BP S.A. w Wałbrzychu
  • Bank PKO BP Jelenia Góra
  • Bank PKO BP Polanica Zdrój
  • Bank RAIFFEISEN we Wrocławiu
  • Bank Zachodni oddział Ziębice
  • Bank Zachodni w Wałbrzych
  • Galeria Handlowa Cuprum w Lubinie – wszystkie instalacje teletechniczne
  • CARREFOUR – instalacja tryskaczowa, wsp. z firmą SUPO-CERBER
  • Centrum Hurtu Rolnego we Wrocławiu – biuro
  • HIT – HIPERMARKET we Wrocławiu ul. Długa
  • HIT II w Warszawie
  • HIT w Gorzowie Wlkp.
  • HIT w Krakowie
  • IKEA Bielany Wrocławskie
  • IKEA III – GALERIA – Bielany Wrocławskie
  • Salony Meblowe ADAM’S we Wrocławiu
  • Salon Samochodowy RENAULT w Długołęce
  • Salon Samochodowy TOYOTA w Długołęce
  • STINNES- instalacja tryskaczowa, wsp. z firmą SUPO-CERBER
  • Hotel „BUKOWY DWOREK” k/Zielonej Góry
  • Hotel GEM (AZS) Wrocław
  • Hotel Orbis S.A. w Jeleniej Górze
  • Hotel PRIMA Wrocław (sieć BEST WESTERN)
  • Hotel „NOVOTEL” we Wrocławiu
  • Radisson SAS Hotel Wrocław
  • Hotel Diament we Wrocławiu przy ulicy Muchoborskiej – zaprojektowanie i wykonanie instalacji SAP i DSO
  • Wratislavia Center we Wrocławiu
  • Dom studencki Słowianka i Parawanowiec – wykonanie instalacji CCTV (198 kamer)
  • Dom wypoczynkowy w Nowej Rudzie przy ul. Kłodzkiej 18 – dostawa i montaż systemu sygnalizacji pożarowej i oddymiania
  • Wykonanie projektu SSP dla Ośrodka szkoleniowo – wypoczynkowego „REGLE” w Międzylesiu
  • Budowa Nowego Szpitala Wojewódzkiego we Wrocławiu
  • Wykonanie instalacji sterowania oddymianiem w budynku A1 w Centrum Kliniczno-Dydaktycznym Akademii Medycznej w Łodzi
  • Budowa szpitalnego bloku operacyjnego wraz z działem przyjęć, podjazdem dla karetek – Szpital w Dzierżoniowie
  • Budowa pawilonu pediatrycznego Szpitala im. Gromkowskiego przy ul. Koszarowej we Wrocławiu
  • Modernizacja systemu zasilania Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
  • Wykonanie instalacji systemu przyzywowego w Oddziale Chirurgii Dziecięcej i Urologii Szpitala Wojewódzkiego w Jeleniej Górze
  • Szpital miejski w Środzie Wielkopolskiej – system sygnalizacji pożarowej
  • Wykonanie instalacji elektrycznych i słaboprądowych a także oświetlenia zewnętrznego dla inwestycji pt. „Dokończenie budowy bloku operacyjnego – Pawilonu J wraz z zagospodarowaniem terenu – budowy Szpitala Miejskiego w Raciborzu”
  • Wielkopolskie Centrum Onkologii – Poznań – instalacje elektryczne pełny zakres
  • Centrum Kliniczne Akademii Medycznej we Wrocławiu – wykonanie systemu komunikacyjnego, w zakresie kontroli sieci IT – firmy BENDER
  • NOWA AKADEMIA MEDYCZNA we Wrocławiu
  • „AGAMED” – Klinika Prywatna w Łodzi
  • Dom Pomocy Społecznej w Ziębicach
  • Hotel Stanów Lekkich Specjalistycznego Centrum Medycznego w Polanicy Zdroju
  • Państwowy Szpital Kliniczny Nr 1 im. Przemienienia Pańskiego w Poznaniu
  • Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach
  • Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrołęce
  • Specjalistyczne Centrum Medyczne w Polanicy Zdroju
  • Szpital Rejonowy w Strzelcach Opolskich
  • Szpital Wojewódzki nr 2 w Rzeszowie, Oddział Kardiochirurgii
  • Wykonanie projektów wraz z robotami budowlano-instalacyjnymi SSP oraz oddymiania klatki schodowej
    w budynku SPSK Nr 1 we Wrocławiu
  • Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie- wykonanie instalacji elektrycznej i teletechnicznej
  • Przebudowa Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz rozbudowa i modernizacja Szpitala Oddziału Ratunkowego- Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus w Warszawie- wykonanie instalacji elektrycznej oraz teletechnicznej.
  • Budowa instalacji oświetlenia budynku ZPMW i systemu monitoringu wizyjnego w KW S.A. Oddział KWK „Knurów-Szczygłowice” – Wykonanie instalacji oświetlenia dla Kompani Węglowej S.A.
  • Elektrociepłownia Opole – system monitoringu CCTV
  • Fabryka farb i lakierów w Niepruszewie koło Poznania – instalacje teletechniczne i elektrotechniczne
  • Baza Magazynowo-Biurowa „PLUS” – Nowa Wieś Kącka
  • CARGILL MILLING Bielany Wrocławskie
  • Centrum Konferencyjne Kogeneracji S.A. we Wrocławiu
  • CRR K.R.U.S. w Szklarskiej Porębie + instalacje tryskaczowe
  • Dräxlmaier w Jeleniej Górze – rozbudowa instalacji SAP w fabryce
  • Elektrociepłownia SIECHNICE k/Wrocławia
  • Elektrociepłownia we Wrocławiu
  • Fabryka Coca – Coli w Środzie Śląskiej
  • Fabryka czekolady ALPEN GOLD k/ Poznania
  • Fabryka tektury w Pruszczu Gdańskim
  • GALENA we Wrocławiu
  • GKN Automotive – Oleśnica – Nowa hala
  • PACLAN POLSKA w Kątach Wrocławskich
  • Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne „JELFA” S.A. w Jeleniej Górze
  • Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej HASCO-LEK we Wrocławiu
  • Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej HASCO-LEK we Wrocławiu -biuro
  • SBT POLSKA w Legnicy
  • SCA Hygiene – Oława
  • Spółdzielnia Pracy „Gal – Skór” w Krakowie
  • TECHNOPOL Dzierżoniów
  • Zakłady Energetyczne we Wrocławiu
  • Wykonanie instalacji oświetlenia terenu oraz linii zasilającej obiekty na inwestycję „Modernizacja Wrocławskiego Węzła w zakresie obiektów ochrony przed powodzią”.
  • Budowa Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin w EC Wrocław- wykonanie instalacji teletechnicznej oraz systemu sygnalizacji pożarowej.
  • Modernizacja systemu sygnalizacji pożaru (SSP) w EC Czechnica
  • Zabudowa instalacji ostrzegawczej detekcji gazów niebezpiecznych w laboratorium IMOS) EC Wrocław
  • Budowa budynku Dolnośląskiego Parku Innowacji i Nauki S.A.-etap 2- we Wrocławiu – wykonanie instalacji elektrycznej oraz teletechnicznej
  • Budowa budynku ratusza- Gmina Konstancin Jeziorna – wykonanie instalacji elektrycznej oraz teletechnicznej
  • „Budowa nowego kotła fluidalnego” w Oświęcimiu- wykonanie instalacji sygnalizacji pożarowej
  • Budowa budynku administracyjnego Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-System S.A. Oddział we Wrocławiu – wykonanie instalacji elektrycznej oraz teletechnicznej
  • Budowa Dolnośląskiego Centrum Materiałów i Biomateriałów Wrocławskiego Centrum Badań EiT+ we Wrocławiu
  • Budowa zespołu budynków stołówki i parkingu wielopoziomowego otwartego dla studentów i pracowników Politechniki Wrocławskiej o nazwie „Strefa Kultury Studenckiej i Parking Wielopoziomowy” we Wrocławiu
  • Rozbudowa Akademii Muzycznej we Wrocławiu
  • Budowa budynku magazynowego z częścią socjalną i garażami wraz z niezbędnymi elementami infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu we Wrocławiu
  • Rozbudowa systemu informatycznego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego
  • Budowa nowej hali w obiekcie Dräxlmaier Jelenia Góra – instalacja SAP
  • Kompleks mieszkaniowy STELLAR we Wrocławiu – instalacje elektryczne pełny zakres
  • Budowa budynku Centrum Innowacyjnego Biznesu – Park Technologiczny we Wrocław – instalacje elektryczne
  • Obiekty do produkcji filmowej i telewizyjnej ATM – Polsat na Bielanach Wrocławskich – instalacje teletechniczne
  • Wykonanie zasilania i rozbudowa instalacji SAP dla Delikatesów ALMA na Bielanach Wrocławskich.
  • Młodzieżowe Centrum Socjoterapii we Wrocławiu przy ul. Kieleckiej – instalacja SAP
  • Fitness klub dla MOSiR we Wrocławiu ul. Trzebnicka – instalacje teletechniczne
  • Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu – wymiana głównej rozdzielnicy elektrycznej nn i dostawa agregatu prądotwórczego
  • Biurowiec POLTEGOR PROJEKT we Wrocławiu
  • Agencja Własności Rolnej we Wrocławiu
  • Biblioteka Uniwersytecka na Piasku we Wrocławiu
  • Biuro firmy BIPROGEO we Wrocławiu
  • Biurowiec YONA w Warszawie
  • Lodowisko- Hala Orbita- Wrocław ul. Wejherowska MOSiR
  • Piwnica Świdnicka we Wrocławiu
  • Restauracja „Belle Epoque” we Wrocławiu
  • Spółdzielnia Pracy LABOR we Wrocławiu
  • Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu
  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych we Wrocławiu (archiwum)
  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych O/Dzierżoniów
  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych O/Wałbrzych
  • Przedszkole nr 6 we Wrocławiu wykonanie instalacji elektrycznej i teletechnicznej
  • Ośrodek szkoleniowo – wypoczynkowy „REGLE” w Międzylesiu- wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej
  • Dostawa, montaż i uruchomienie szlabanów na terenie Zespołu Hali Stulecia we Wrocławiu
  • Rewaloryzacja i przebudowa budynku „Pawilonu Czterech Kopuł” na cele wystawiennicze Muzeum Narodowego we Wrocławiu
  • Przebudowa Budynku biurowego na terenie Bazy Olejowej we Wrocławiu
  • GKN Driveline w Oleśnicy
  • Hotel GEM (AZS) we Wrocławiu
  • INTER IKEA- Bielany RAWA w Katowicach
  • JELFA w Jeleniej Górze
  • EC KOGENERACJA we Wrocławiu/Siechnicach
  • DSE Dreaxmaier w Jeleniej Górze
  • HOTEL Prima we Wrocław
  • Wratislavia Center we Wrocław
  • HOTEL Radisson we Wrocław
  • Hasco Lek we Wrocław
  • Szpital Polanica Zdrój
  • ATM we Wrocławiu
  • Szpital w Jeleniej Górze
  • Makro – Szczawno Zdrój
  • Makro – Rzgów k/Łodzi
  • Cuprum Arena w Lublinie
  • ZUS cała Polska
  • NIJHOF w Kutnie
  • Bridgestone w Żarowie koło Świdnicy
  • VITA POLYMERS we Wrocławiu
  • Akademia Muzyczna we Wrocławiu
  • DCHR we Wrocławiu
  • SCA w Oławie
  • Galeria handlowa „Brama Pomorza” w Chojnicach
  • HAMPEL w Niepruszewie
  • HOTEL DIAMENT we Wrocławiu
  • EDF Elektrociepłownia – Zielona Góra
BANKI
  • Bank CREDITANSTALT we Wrocławiu
  • Bank Kredytowy S.A. we Wrocławiu
  • Bank PeKaO S.A we Wrocławiu
    ul. Malarska
    – ul. Oławska
  • Bank PeKaO S.A. we Wrocławiu oddział Kłodzko
  • Bank PeKaO S.A. w Świdnicy
  • Bank PeKaO S.A. w Jeleniej Górze
  • Bank PeKaO S.A. w Dzierżoniowie
  • Bank PeKaO S.A. w Wałbrzychu
  • Bank PKO BP S.A. we Wrocławiu – wszystkie Oddziały
  • Bank PKO BP S.A. w Oleśnicy
  • Bank PKO BP S.A. w Głogowie
  • Bank PKO BP S.A. Lubin
  • Bank PKO BP S.A. w Wałbrzychu
  • Bank PKO BP Jelenia Góra
  • Bank PKO BP Polanica Zdrój
  • Bank RAIFFEISEN we Wrocławiu
  • Bank Zachodni oddział Ziębice
  • Bank Zachodni w Wałbrzych
OBIEKTY HANDLOWE
  • Galeria Handlowa Cuprum w Lubinie – wszystkie instalacje teletechniczne
  • CARREFOUR – instalacja tryskaczowa, wsp. z firmą SUPO-CERBER
  • Centrum Hurtu Rolnego we Wrocławiu – biuro
  • HIT – HIPERMARKET we Wrocławiu ul. Długa
  • HIT II w Warszawie
  • HIT w Gorzowie Wlkp.
  • HIT w Krakowie
  • IKEA Bielany Wrocławskie
  • IKEA III – GALERIA – Bielany Wrocławskie
  • Salony Meblowe ADAM’S we Wrocławiu
  • Salon Samochodowy RENAULT w Długołęce
  • Salon Samochodowy TOYOTA w Długołęce
  • STINNES- instalacja tryskaczowa, wsp. z firmą SUPO-CERBER
HOTELE
  • Hotel „BUKOWY DWOREK” k/Zielonej Góry
  • Hotel GEM (AZS) Wrocław
  • Hotel Orbis S.A. w Jeleniej Górze
  • Hotel PRIMA Wrocław (sieć BEST WESTERN)
  • Hotel „NOVOTEL” we Wrocławiu
  • Radisson SAS Hotel Wrocław
  • Hotel Diament we Wrocławiu przy ulicy Muchoborskiej – zaprojektowanie i wykonanie instalacji SAP i DSO
  • Wratislavia Center we Wrocławiu
  • Dom studencki Słowianka i Parawanowiec – wykonanie instalacji CCTV (198 kamer)
  • Dom wypoczynkowy w Nowej Rudzie przy ul. Kłodzkiej 18 – dostawa i montaż systemu sygnalizacji pożarowej i oddymiania
  • Wykonanie projektu SSP dla Ośrodka szkoleniowo – wypoczynkowego „REGLE” w Międzylesiu
OBIEKTY MEDYCZNE
  • Budowa Nowego Szpitala Wojewódzkiego we Wrocławiu
  • Wykonanie instalacji sterowania oddymianiem w budynku A1 w Centrum Kliniczno-Dydaktycznym Akademii Medycznej w Łodzi
  • Budowa szpitalnego bloku operacyjnego wraz z działem przyjęć, podjazdem dla karetek – Szpital w Dzierżoniowie
  • Budowa pawilonu pediatrycznego Szpitala im. Gromkowskiego przy ul. Koszarowej we Wrocławiu
  • Modernizacja systemu zasilania Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
  • Wykonanie instalacji systemu przyzywowego w Oddziale Chirurgii Dziecięcej i Urologii Szpitala Wojewódzkiego w Jeleniej Górze
  • Szpital miejski w Środzie Wielkopolskiej – system sygnalizacji pożarowej
  • Wykonanie instalacji elektrycznych i słaboprądowych a także oświetlenia zewnętrznego dla inwestycji pt. „Dokończenie budowy bloku operacyjnego – Pawilonu J wraz z zagospodarowaniem terenu – budowy Szpitala Miejskiego w Raciborzu”
  • Wielkopolskie Centrum Onkologii – Poznań – instalacje elektryczne pełny zakres
  • Centrum Kliniczne Akademii Medycznej we Wrocławiu – wykonanie systemu komunikacyjnego, w zakresie kontroli sieci IT – firmy BENDER
  • NOWA AKADEMIA MEDYCZNA we Wrocławiu
  • „AGAMED” – Klinika Prywatna w Łodzi
  • Dom Pomocy Społecznej w Ziębicach
  • Hotel Stanów Lekkich Specjalistycznego Centrum Medycznego w Polanicy Zdroju
  • Państwowy Szpital Kliniczny Nr 1 im. Przemienienia Pańskiego w Poznaniu
  • Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach
  • Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrołęce
  • Specjalistyczne Centrum Medyczne w Polanicy Zdroju
  • Szpital Rejonowy w Strzelcach Opolskich
  • Szpital Wojewódzki nr 2 w Rzeszowie, Oddział Kardiochirurgii
  • Wykonanie projektów wraz z robotami budowlano-instalacyjnymi SSP oraz oddymiania klatki schodowej
    w budynku SPSK Nr 1 we Wrocławiu
  • Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie- wykonanie instalacji elektrycznej i teletechnicznej
  • Przebudowa Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz rozbudowa i modernizacja Szpitala Oddziału Ratunkowego- Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus w Warszawie- wykonanie instalacji elektrycznej oraz teletechnicznej.
FABRYKI, PRZEDSIĘBIORSTWA
  • Budowa instalacji oświetlenia budynku ZPMW i systemu monitoringu wizyjnego w KW S.A. Oddział KWK „Knurów-Szczygłowice” – Wykonanie instalacji oświetlenia dla Kompani Węglowej S.A.
  • Elektrociepłownia Opole – system monitoringu CCTV
  • Fabryka farb i lakierów w Niepruszewie koło Poznania – instalacje teletechniczne i elektrotechniczne
  • Baza Magazynowo-Biurowa „PLUS” – Nowa Wieś Kącka
  • CARGILL MILLING Bielany Wrocławskie
  • Centrum Konferencyjne Kogeneracji S.A. we Wrocławiu
  • CRR K.R.U.S. w Szklarskiej Porębie + instalacje tryskaczowe
  • Dräxlmaier w Jeleniej Górze – rozbudowa instalacji SAP w fabryce
  • Elektrociepłownia SIECHNICE k/Wrocławia
  • Elektrociepłownia we Wrocławiu
  • Fabryka Coca – Coli w Środzie Śląskiej
  • Fabryka czekolady ALPEN GOLD k/ Poznania
  • Fabryka tektury w Pruszczu Gdańskim
  • GALENA we Wrocławiu
  • GKN Automotive – Oleśnica – Nowa hala
  • PACLAN POLSKA w Kątach Wrocławskich
  • Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne „JELFA” S.A. w Jeleniej Górze
  • Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej HASCO-LEK we Wrocławiu
  • Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej HASCO-LEK we Wrocławiu -biuro
  • SBT POLSKA w Legnicy
  • SCA Hygiene – Oława
  • Spółdzielnia Pracy „Gal – Skór” w Krakowie
  • TECHNOPOL Dzierżoniów
  • Zakłady Energetyczne we Wrocławiu
  • Wykonanie instalacji oświetlenia terenu oraz linii zasilającej obiekty na inwestycję „Modernizacja Wrocławskiego Węzła w zakresie obiektów ochrony przed powodzią”.
  • Budowa Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin w EC Wrocław- wykonanie instalacji teletechnicznej oraz systemu sygnalizacji pożarowej.
  • Modernizacja systemu sygnalizacji pożaru (SSP) w EC Czechnica
  • Zabudowa instalacji ostrzegawczej detekcji gazów niebezpiecznych w laboratorium IMOS) EC Wrocław
  • Budowa budynku Dolnośląskiego Parku Innowacji i Nauki S.A.-etap 2- we Wrocławiu – wykonanie instalacji elektrycznej oraz teletechnicznej
  • Budowa budynku ratusza- Gmina Konstancin Jeziorna – wykonanie instalacji elektrycznej oraz teletechnicznej
  • „Budowa nowego kotła fluidalnego” w Oświęcimiu- wykonanie instalacji sygnalizacji pożarowej
  • Budowa budynku administracyjnego Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-System S.A. Oddział we Wrocławiu – wykonanie instalacji elektrycznej oraz teletechnicznej
INNE
  • Budowa Dolnośląskiego Centrum Materiałów i Biomateriałów Wrocławskiego Centrum Badań EiT+ we Wrocławiu
  • Budowa zespołu budynków stołówki i parkingu wielopoziomowego otwartego dla studentów i pracowników Politechniki Wrocławskiej o nazwie „Strefa Kultury Studenckiej i Parking Wielopoziomowy” we Wrocławiu
  • Rozbudowa Akademii Muzycznej we Wrocławiu
  • Budowa budynku magazynowego z częścią socjalną i garażami wraz z niezbędnymi elementami infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu we Wrocławiu
  • Rozbudowa systemu informatycznego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego
  • Budowa nowej hali w obiekcie Dräxlmaier Jelenia Góra – instalacja SAP
  • Kompleks mieszkaniowy STELLAR we Wrocławiu – instalacje elektryczne pełny zakres
  • Budowa budynku Centrum Innowacyjnego Biznesu – Park Technologiczny we Wrocław – instalacje elektryczne
  • Obiekty do produkcji filmowej i telewizyjnej ATM – Polsat na Bielanach Wrocławskich – instalacje teletechniczne
  • Wykonanie zasilania i rozbudowa instalacji SAP dla Delikatesów ALMA na Bielanach Wrocławskich.
  • Młodzieżowe Centrum Socjoterapii we Wrocławiu przy ul. Kieleckiej – instalacja SAP
  • Fitness klub dla MOSiR we Wrocławiu ul. Trzebnicka – instalacje teletechniczne
  • Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu – wymiana głównej rozdzielnicy elektrycznej nn i dostawa agregatu prądotwórczego
  • Biurowiec POLTEGOR PROJEKT we Wrocławiu
  • Agencja Własności Rolnej we Wrocławiu
  • Biblioteka Uniwersytecka na Piasku we Wrocławiu
  • Biuro firmy BIPROGEO we Wrocławiu
  • Biurowiec YONA w Warszawie
  • Lodowisko- Hala Orbita- Wrocław ul. Wejherowska MOSiR
  • Piwnica Świdnicka we Wrocławiu
  • Restauracja „Belle Epoque” we Wrocławiu
  • Spółdzielnia Pracy LABOR we Wrocławiu
  • Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu
  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych we Wrocławiu (archiwum)
  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych O/Dzierżoniów
  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych O/Wałbrzych
  • Przedszkole nr 6 we Wrocławiu wykonanie instalacji elektrycznej i teletechnicznej
  • Ośrodek szkoleniowo – wypoczynkowy „REGLE” w Międzylesiu- wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej
  • Dostawa, montaż i uruchomienie szlabanów na terenie Zespołu Hali Stulecia we Wrocławiu
  • Rewaloryzacja i przebudowa budynku „Pawilonu Czterech Kopuł” na cele wystawiennicze Muzeum Narodowego we Wrocławiu
  • Przebudowa Budynku biurowego na terenie Bazy Olejowej we Wrocławiu
OBSŁUGA SERWISOWA
  • GKN Driveline w Oleśnicy
  • Hotel GEM (AZS) we Wrocławiu
  • INTER IKEA- Bielany RAWA w Katowicach
  • JELFA w Jeleniej Górze
  • EC KOGENERACJA we Wrocławiu/Siechnicach
  • DSE Dreaxmaier w Jeleniej Górze
  • HOTEL Prima we Wrocław
  • Wratislavia Center we Wrocław
  • HOTEL Radisson we Wrocław
  • Hasco Lek we Wrocław
  • Szpital Polanica Zdrój
  • ATM we Wrocławiu
  • Szpital w Jeleniej Górze
  • Makro – Szczawno Zdrój
  • Makro – Rzgów k/Łodzi
  • Cuprum Arena w Lublinie
  • ZUS cała Polska
  • NIJHOF w Kutnie
  • Bridgestone w Żarowie koło Świdnicy
  • VITA POLYMERS we Wrocławiu
  • Akademia Muzyczna we Wrocławiu
  • DCHR we Wrocławiu
  • SCA w Oławie
  • Galeria handlowa „Brama Pomorza” w Chojnicach
  • HAMPEL w Niepruszewie
  • HOTEL DIAMENT we Wrocławiu
  • EDF Elektrociepłownia – Zielona Góra